WYJAZDY NA MANIFESTACJĘ

sie 6, 2013 | Ze Związku

 

Manifestacja Komisja Międzyzakładowa NSZZ zaprasza swoich członków i sympatyków na wyjazd na Manifestację do Warszawy w dniach 11 i 14 września 2013. Celem wyjazdu będzie pokazanie sprzeciwu przeciwko niekorzystnym dla pracowników zmianami w Kodeksie Pracy. Wyjazd na Manifestację o godzinie 8:00.

Bliższe informacje i zapisy w Biurze Komisji Międzyzakładowej i pod numerami tel

0815652955

081 5652954

081 5652046

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 15 =