Wyjazd na Pielgrzymkę Ludzi Pracy

sie 16, 2016 | Aktualnosci

ZAPROSZENIE

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy SA, serdecznie zaprasza swoich członków a także sympatyków  na XXXIV  Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy
Wyjazd odbędzie się w niedzielę 18 września 2016 roku. Wyjazd spod puławskiej hali MOSIR-u o 4:00.
Koszt dla członka związku 25 złotych, dla osoby nie należącej do związku wynosi 50 złotych.
Zapisy w siedzibie KM. Przy zapisie  niezbędne jest podanie Nr PESEL a także numeru telefonu komórkowego.

Zachęcamy do wcześniejszych zapisów. Ilość miejsc ograniczona.!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 2 =