Wyjazd na Pielgrzymkę Ludzi Pracy

sie 28, 2018 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty  Puławy S.A. informuje, że organizuje wyjazd na XXXVI Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy w dniach 15-16.09.2018r.

Jak co roku zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na XXXVI Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Koszt dla członków związku (pracowników  i emerytów  25 PLN), dla sympatyków naszej organizacji wynosi 50 PLN. Zapraszamy do zapisów w siedzibie związku KM Solidarność, przy zapisie niezbędny jest Nr. PESEL! (do ubezpieczenia) oraz wpłata dająca gwrancję rezerwacji miejsca. Wyjazd  spod Puławskiej hali MOSIR o godzinie 23.45 w sobotę  15.09.2017r. Zapraszamy.

Zapisy w Biurze Komisji Międzyzakładowej tel. 2955, 2954

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 10 =