Wyjazd do teatru

kwi 3, 2018 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność informuje, że organizuje wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na musical “Człowiek z La Manchy”.

Wyjazd odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018r. (piątek) o godz. 16:15. Koszt wyjazdu dla członków związku to 30 zł a dla sympatyków 70 zł. Zapisy w Biurze Komisji Międzyzakładowej.

„Człowiek z La Manchy” to broadwayowski musical powstał z inspiracji słynną powieścią Miguela Cervantesa o Błędnym Rycerzu z La Manchy. Człowiek z La Manchy to z jednej strony barwne, efektowne, roztańczone i rozśpiewane widowisko, z drugiej zaś – wzruszająca opowieść o wierze w ideały, bezinteresownym poświęceniu, prawie każdego człowieka do wolności… I o tym, że warto mieć odwagę, by – wbrew przeciwnościom – podążać własną drogą i pozostać wiernym sobie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 6 =