WYJAZD DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

lut 9, 2015 | Aktualnosci

OGŁOSZENIE

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A, serdecznie zaprasza swoich członków i sympatyków na wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego, który odbędzie się w niedzielę 12 kwietnia. Podczas naszego pobytu w Warszawie odwiedzimy także grób patrona NSZZ Solidarność błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko.
Wyjazd z pod hali MOSIR-u w niedzielę 12 kwietnia o godzinie 8:45. Koszt dla członka to 20 złotych, dla pozostałych osób 40 złotych. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy do szybkich zapisów.
Zapisy i dodatkowe informacje w biurze KM i pod numerami telefonów:
29-54
29-55
20-46
ZAPRASZAMY!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 8 =