Wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego

cze 16, 2015 | Ze Związku

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem kwietniowym wyjazdem do Muzeum Powstania Warszawskiego, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność organizuje 13 września drugi wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego. Informujemy, że pierwszeństwo zapisów mają członkowie naszego Związku. Koszt wyjazdu dla Członka to 20 złotych, dla pozostałych 40 zł.

Informacje i zapisy pod numerem tel. 29-55.  Zapraszamy

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 11 =