WYJAZD DO LWOWA

lut 1, 2016 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A, organizuje wyjazd na Ukrainę, który odbędzie się w dniach 29.04.2016- 2.05.2016 roku.

Wszelkie informacje dostępne pod tym linkiem.
Zaproszenie Lwów

Zapraszamy!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 10 =