Wyjazd do Lichenia

lut 20, 2013 | Ze Związku

 

                                                                                                      OGŁOSZENIE

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ZA. Puławy S.A organizuje dwudniowy wyjazd do Sanktuarium w Licheniu. Wyjazd odbędzie się w dniach  14-15 czerwca 2013r. W planie zwiedzania przewidziane jest między innymi zwiedzanie Sanktuarium  i Lasku Gręblińskiego wraz z przewodnikiem. Wyjazd w piątek 14 czerwca / piątek/ o 5:00 Koszt wyjazdu to 140 zł . Dla członków Naszego Związku przewidziana jest refundacja kosztów o 50%.  Przy zapisie niezbędne jest podanie numeru PESEL uczestnika i nr telefonu kontaktowego.

Wszelkie informacje i zapisy pod numerami telefonów :

 81 565 -29-55

81 565 29-54

81 565 20-46

 

ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 12 =