Wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce

wrz 7, 2016 | Ze Związku

   ZAPROSZENIE

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy SA, serdecznie zaprasza swoich członków a także sympatyków  na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce.  Wyjazd nastąpi w sobotę 8 października o godzinie 5:00 z parkingu spod hali  MOSIR. Całkowity koszt wycieczki to 150 złotych. Członkowie Związku płacą jedynie 90 złotych. W cenie wycieczki zawarte jest ubezpieczenie i obiad 125 metrów pod ziemią.

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność lub pod numerami telefonów.

                                      29-54

                                      29-55

                                      20-46

                                          *

Przy zapisie niezbędne jest podanie numeru PESEL, a także numeru telefonu komórkowego.

Zapraszamy do szybkich zapisów. Ilość miejsc ograniczona

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 7 =