Wydarzenia Lipcowe na Lubelszczyźnie

lip 16, 2012 | Z kraju

To już 32, lata od tamtych historycznych wydarzeń. Zaczęło się w Świdniku od pamiętnych kotletów, które zdrożały o 100%, potem były strajki w Zakładach naprawy samochodów w Fabryce Samochodów Osobowych w Lublinie, czy Zakładach Azotowych Puławy, zadania podwyżek płac, dostaw artykułów do sklepów, postulaty o uwolnieniu więźniów politycznych, wolnych mediów, zniesienie cenzury, było to przedwiośnie tego co miało nastąpić w sierpniu. Było 21 postulatów Gdańskich, było czuć powiew wolności, powstała NSZZ Solidarność, podpisano porozumienie z Rządem w Gdańsku, Szczecinie.

To było już lato, było ciepło, byliśmy wszyscy razem, byliśmy jedną Polską.

W kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, w robotniczej dzielnicy Lublina Tatary, odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i odsłonięto tablicę poświęconą działaczom Solidarności represjonowanym w latach 1980-1989.

W ramach wczorajszych obchodów KM NSZZ Solidarność ZA Puławy S.A wystawiła poczet sztandarowy i złożyła wiązanki kwiatów.

Wkrtóce zdjęcia w naszej galerii z tych wydarzeń

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 14 =