Wychodzimy z Grupy

maj 23, 2023 | Aktualnosci

Wszystkie oczy, w tym odpowiedzialnych polityków,  patrzą na naszą firmę i na to co zrobi nasza Załoga. Po której stronie barykady stanie: czy populistów i oszołomów, czy racjonalnego działania i projektu wyjścia z Grupy. Dlatego nadchodzące wybory do Rady Pracowników będą BARDZO ważne, bo będzie to: plebiscyt, za tym czego chcemy?  Czy konsolidacji, do której nawoływał ZZPRC w 2012 roku, czy za wyjściem z Grupy czego chce Solidarność.

Wybór jest prosty – i przesłanie jasne.

ZZPRC, KOP to: pozostanie w Grupie – NSZZ Solidarność to: wyjście z Grupy

Kliknij na obrazek w materiałem jest wszystko 🙂

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 12 =