Wybrano Przewodniczącego NSZZ Solidarność Ziemi Puławskiej

cze 5, 2014 | Aktualnosci

4 czerwca w Sali Urzędu Miasta Puławy odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Ziemi Puławskiej. Głosami Delegatów na nowego przewodniczącego wybrany został były starosta powiatu puławskiego Sławomir Kamiński.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 6 =