WYBORY CZŁONKA ZARZĄDU Z RAMIENIA PRACOWNIKÓW

mar 3, 2016 | Aktualnosci

WK1

KOZAK WOJCIECH

kandydatem na członka Zarządu GA ZAP

popieranym przez

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Z.A. “Puławy” S.A.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność”

Związek Zawodowy “KADRA-AZOTY”

Międzyzakładowy Związek Zawodowy “JEDNOŚĆ-PUŁAWY”

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 10 =