Wybierz Jacka Wójtowicza- nie daj się orżnąć

wrz 17, 2013 | Aktualnosci

ULOTKA 1_Jacek Wojtowicz

Koleżanki i Koledzy!
Pracując w Radzie Nadzorczej zawsze kierowałem się zasadą przedkładania interesów całej załogi ponad wszelkie podziały, równoważenia interesów wszystkich grup społeczności zawodowej, przeciwdziałania próbom sztucznych podziałów załogi, gdyż tylko jako całość możemy funkcjonować i rozwijać nasz zakład.
Dowodem na to może być determinacja we wspólnych działaniach z zakładową Solidarnością na rzecz niezależności naszej firmy, oraz obrona miejsc pracy dla pracowników podczas wrogich prób przejęcia naszej spółki. Nasz zakład w ostatnim czasie przechodzi ogromne zmiany właścicielskie i organizacyjne. Dlatego też należy dokładnie obserwować i w porę reagować na decyzję nowego właściciela, które będą wpływały na dalsze losy naszej firmy.
Proces konsolidacji jeszcze się nie zakończył, tak więc nasz status w grupie może ulec jeszcze zmianie. O tym jaka będzie nasza pozycja w Grupie rozstrzygnie się w ciągu kilkunastu miesięcy.
Zmiana na stanowisku Ministra Skarbu Państwa jak i prezesa Grupy Azoty jest bardzo korzystna dla naszej spółki. Nadrzędnym naszym celem są działania, abyśmy byli podmiotem konsolidacji, coś o co walczyliśmy przez cały czas. Chcemy, aby marka Puław ciągle obecna była na giełdzie i funkcjonowała w świecie jako synonim wysokiej jakości nawozów i chemikaliów. Jedynie taki układ sił pozwoli nam zachować tożsamość, siedzibę spółki oraz spójność organizacyjną. Układ sił w grupie nie jest stanem ostatecznym, relacje te mogą się jeszcze radykalnie zmienić dlatego uważam, że odpowiednia reprezentacja w Radzie Nadzorczej jest bardzo ważna.
Ostatnie doniesienia prasowe mówią o podpisanym porozumieniu między Grupą Azoty a Prezydentem Tarnowa w wyniku, którego Azoty będą finansować rozwój infrastruktury drogowej, połączeń autostradowych ulic i rond Tarnowa, sport zawodowy i akademicki oraz edukację. W tym miejscu warto wspomnieć, jedno z posiedzeń Rady Nadzorczej Puław, podczas którego przegłosować mieliśmy darowiznę pewnej kwoty pieniędzy na rzecz puławskiego szpitala. Ówczesny przedstawiciel Tarnowa były prezes tej firmy zapowiedział, że będzie głosował przeciw, bowiem jak stwierdził w szpitalach są pieniądze. Uchwała przeszła jedynie dzięki głosom ,,puławiaków?.
Dlatego uważam, za bardzo istotne aby wypracowany przez nas zysk dzielony był w taki sposób, aby spółka mogła w dalszym ciągu rozwijać się poprzez nowe inwestycje i tworzyć nowe miejsca pracy i aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczność.
Gdy nasza spółka wprowadzana była na giełdę papierów wartościowych pracownicy z tego tytułu otrzymali akcje . Uważam, że kolejny etap prywatyzacji przeprowadzany przez Tarnów, również powinien uwzględnić wypłatę premii konsolidacyjnej dla naszych pracowników.
Od samego początku pracy w Radzie przyświecały mi kwestie pewności pracy, godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków pracy.
Proces konsolidacji w dalszym ciągu trwa, skutki tego procesu odczuwalne będą dopiero w przyszłym roku, dlatego już teraz trzeba zagwarantować zachowanie miejsc pracy jak również zapewnić, iż pracownicy nie będą oddelegowani do innych spółek Grupy Azoty.
Nasza spółka generuje najwyższe zyski w Grupie Azoty w związku z tym w miejscu generowanych zysków powinien być zagwarantowany wzrost funduszu wynagrodzeń. Zwiększony winien być także odpis na zakładowy fundusz socjalny.
Wzmóc powinniśmy nasze działania, na rzecz podpisania umowy społecznej zgodnie z nową umową konsolidacyjną.
Należy uporządkować sprawy kadrowe, które pozwolą młodym pracownikom rozwijać się zgodnie z ustaloną ścieżką kariery zawodowej, a także stworzyć taki system który będzie motywował do podnoszenia swoich kwalifikacji. Długoletnim i doświadczonym pracownikom należy zapewnić gwarancje pracy do chwili nabycia uprawnień do emerytury.
Dostrzegam konieczność zmian zapisów regulaminu premiowania wypłacanej premii jak również jej wysokości oraz sposobu jej podziału, oraz skutecznych działań zmierzających do zakończenie procesu wartościowania stanowisk pracy i prac nad nowym taryfikatorem. Zaangażowanie w Radzie chcę oprzeć na partnerskiej współpracy z Radą Pracowników, oraz wszystkimi organizacjami zakładowymi w firmie. Mam nadzieję, że w walce o przyszłość Zakładów Azotowych i naszych miejsc pracy mogę liczyć na Wasze wsparcie. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby ta współpraca przyniosła jak najlepsze efekty, które odczują wszyscy pracownicy Zakładów.
Koleżanki i koledzy, apeluję o liczne uczestnictwo w zbliżających się wyborach i dokonanie właściwego wyboru. Będę wdzięczny za głosy oddane na moją osobę.
Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 2 =