Wszystko jasne – co z kasą?

gru 27, 2021 | Aktualnosci

Pan Wonga nie podpisał- kasy nie będzie. Podwyżek od stycznia 2022 nie będzie, a może nawet wcale ich nie będzie w przyszłym roku.

Wonga opowiada, że wyrwie zarządowi 2500 z gardła. Jak zamierza to zrobić jeszcze w tym roku? Bo jeśli nie w tym roku, to obciąży to budżet wynagrodzeń z roku przyszłego. Jak zamierza wyjaśnić Załodze że ZERO złotych to więcej niż 2500?

Jedynym wygranym jest Tarnów – który poprawił sobie wynik finansowy, a może nawet przytuli większą dywidendę. Wonga sfinansował podwyżki i nagrody w Tarnowie, czyli wypracowane przez nas pieniądze nie są nam wypłacane. Fundusz płac GA ZAP SA za rok 2021 dzięki panu Wonga nie jest naruszony.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 10 =