Wspólnota Puławska o sporze zbiorowym o zarządzenie nr 8

paź 29, 2019 | Aktualnosci

Niestety zamiast szybkiego wycofania się z kompromitującego zarządzenia, mamy kolejny spór zbiorowy i reklamę, której lepiej byłoby uniknąć. Szkoda, ale cóż nie był to wybór NSZZ Solidarność.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 14 =