Wspólnie dla wspólnego dobra

maj 29, 2020 | Aktualnosci

NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty Puławy powoli staje się jednością. Życie ciągle stawia przed nami wyzwania, jednym z nich są z całą pewnością wspólne wybory do Rady Nadzorczej Grupy. Z inicjatywy Organizacji Zakładowej, którą kieruję, zaproponowaliśmy wszystkim działającym w spółkach Grupy porozumienia o współpracy. Nasza propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, okazuje się, że jest ogromna potrzeba rozmowy, ale przede wszystkim współdziałania i współrozwiązywania problemów. Nasze Załogi są częścią jednego organizmu, nasze losy są ściśle powiązane, a synergia naszych działań może tylko korzystnie wpłynąć na sytuację pracowników. Jako odpowiedzialni związkowcy widzimy też korzyści dla funkcjonowania Grupy jako całości. Puławy mają bardzo złe doświadczenia dotyczące quasi-konsolidacji, której efektem jest tylko chaos i degeneracja, dlatego bogatsi o doświadczenia chcemy unikać błędów. Próba podpisania ponadzakładowego układu zbiorowego jest ogromnym wyzwaniem, ale też koniecznością naszych czasów. Zawsze pierwszy krok jest najtrudniejszy, a myśmy go zrobili – teraz będzie łatwiej.

                                                                                                                                                                                                                            Piotr Śliwa,

                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 3 =