Wspólne stanowisko w sprawie zespołów zadaniowych

gru 21, 2023 | Aktualnosci

Oceniamy, że powołanie zespołów zadaniowych do sprawy natychmiastowego uruchomienia kapro i melaminy – jest dla nich i dla naszego przedsiębiorstwa realną szansą.

Uważamy też, że aby jeszcze bardziej uprawdopodobnić powyższy fakt, do składu tych zespołów ( oprócz prezesów, dyrektorów i specjalistów) trzeba powołać ludzi najbardziej kompetentnych.

Pismo poniższe do podpisu dostały wszystkie związki – podpisały te co chciały.

 

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 10 =