WRDS – muszą być zmiany personalne

paź 28, 2019 | Aktualnosci

Dziś (28.10) odbyło się  posiedzenie WRDS, na którym obecni byli przedstawiciele związków zawodowych z GA ZAP SA, ale głos zabierali tylko związkowcy z  NSZZ i ZZPRC. Dzięki naszej postawie, bez uwag, zostało przyjęte stanowisko zespołu roboczego. Za konkluzję spotkania może i powinna służyć wypowiedź Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej: w Zakładach Azotowych muszą nastąpić zmiany kapitałowe i personalne.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 6 =