Wóz albo Tarnów

lis 24, 2018 | Aktualnosci

Koleżanki i Koledzy Związkowcy, do mnie jak i do pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej dochodzą bardzo krytyczne oceny sytuacji naszej firmy. Myślimy dokładnie tak samo. Ocenę tę można zamknąć w określeniu: równia pochyła. Standardy zarządzania naszym zakładem pracy w niczym nie przypominają tego, czego oczekiwaliśmy i oczekujemy po dobrej zmianie. W związku z powyższym podjęliśmy szereg działań zaradczych – jednym z nich jest jednoznaczne stanowisko, jakie przekazaliśmy do zarządu firmy, w którym domagamy się podjęcia natychmiastowych działań, które nie obniżając dotychczasowych standardów funkcjonowania, spowodują wypłatę w pełnej wysokości premii kwartalnych, nagrody z zysku oraz premii świątecznych w wysokości średniej zakładowej. Ponadto wysłaliśmy pismo do premiera Morawieckiego i ministra Brudzińskiego z informacją o katastrofalnej sytuacji w GA ZAP. Nasze działania koordynujemy z Zarządem Regionu Środkowowschodniego, gdyż podobne problemy dotyczą innych zakładów w naszym regionie. Obydwa pisma są dostępne dla członków związku w naszej siedzibie – zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Żeby nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne, musimy czuć poparcie całej załogi, a już na pewno naszych związkowców. Po pikiecie w obronie praw pracowniczych pod dyrekcją, pojawiły się głosy: „chętnie bym przyszedł, ale bałem się monitoringu, boby mnie nagrali, a później prześladowali”. Mając na uwadze standardy, jakie reprezentuje obecny zarząd, nie są to obawy bezpodstawne. Dlatego proszę o pokazanie naszej siły, determinacji i poparcie działań NSZZ Solidarność 16 grudnia. Jest to dzień, gdy będziemy święcić pomnik Solidarności. Spotkajmy się 16 grudnia o 12.00 w kościele św. Alberta. To, ile nas tam będzie, pokaże, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani w walce o swoje prawa i o pozycję naszego Zakładu w Grupie Azoty. Ci, którzy nie przyjdą, deklarują, że jest im z tym, co się dzieje, bardzo dobrze lub że mają na to wszystko – jak mówi młodzież – wywalone, a fakt, że stajemy się zakładem konfekcjonującym wyroby dla Tarnowa, jest im obojętny. Przykład sukcesu, jakim było zakończenie sporu zbiorowego, pokazuje, że walka ma sens, ale musimy czuć poparcie całej załogi. W kościele nie ma monitoringu.

Piotr Śliwa

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej  NSZZ Solidarność

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 10 =