Wonga ZWARIOWAŁ

gru 15, 2021 | Aktualnosci

 Wonga nie podpisał Porozumienia, wysłał nas wszystkich do Providenta. Jeden frustrat terroryzuje całą Załogę, bo nie umie czytać ani zinterpretować zapisów Porozumienia.

Niestety jest to odpowiedzialność wszystkich członków jego związku.  Pieniędzy w tym roku nie będzie, w przyszłym nie widomo czy, kiedy będą i jakie będą, L2 też od nowego roku nie będzie.

Ostrzegamy przed napaścią tego nierównoważnego człowieka. Do przechodzących obok jego biura,  przypadkowych ludzi, krzyczy: „to pikieta, pikieta, pikieta….. dziewczyny poczekajcie zrobię wam zdjęcie”. Czy to jest normalne? Czy tak się zachowuje człowiek mający wszystkie klepki? (oczywiście wystąpimy o udostępnienie filmu z monitoringu i zaprezentujemy go).

 

Najbardziej współczujemy Bogu ducha winnej Pani z Medicalu – która jeszcze przez dłuższą chwilę dopytywała: o co temu panu chodzi? Jaka pikieta?

Droga Pani: skąd mamy wiedzieć co się dzieje w głowie tego człowieka?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 4 =