WOLNE MIEJSCA NA PIELGRZYMKĘ LUDZI PRACY

wrz 6, 2016 | Aktualnosci

OGŁOSZENIE!!!!!

Posiadamy jeszcze 10 wolnych miejsc na wyjazd na Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę 18 września. Szczegóły pod nr tel. 5652955. ZAPRASZAMY!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 9 =