WOLNE MIEJSCA NA DZIEŃ SKUPIENIA

mar 10, 2016 | Aktualnosci

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca na wyjazd na Dzień Skupienia na Jasną Górę, który odbędzie się 19 marca /sobota/ Informacje i zapisy w biurze Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,S” i numerami telefonu 565-29-55, 565- 29-54, 565-20-46

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 4 =