WOLNE MIEJSCA DO LICHENIA

cze 11, 2013 | Aktualnosci

UWAGA OGŁOSZENIE!!!!!!!!

UWAGA UWAGA !!!!!! Komisja Międzyzakładowa informuje o wolnych miejscach   na pielgrzymkę do Lichenia w dniach 14-15 czerwca. Odpłatność dla członka związku to 70 złotych dla pozostałych 140. Zapisy i informacje pod nr tel 565- 29-55 lub w biurze Komisji NSZZ Solidarność u Pana Piotra Szymańskiego

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 15 =