Wolna Niedziela – apel

lip 1, 2016 | Aktualnosci

Od ponad 20 lat w różnych dyskusjach społeczno-politycznych powraca temat handlu w niedzielę i święta. Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę ma duże grono przeciwników, jednak również nie mniej jest zwolenników takiego rozwiązania. Jak zwykle bywa w takich sytuacjach, jedni jak i drudzy przekonują do swoich racji i argumentów. Jako przeciwnicy handlu w niedzielę podkreślamy argumenty natury etycznej, personalistycznej oraz religijnej. Są one przejrzyste i konkretne. Mówimy wprost, że pracownicy marketów i hipermarketów mają prawo do świętowania i godnego odpoczynku wraz z rodziną. Mają prawo do decydowania, jak spędzać czas, który w naszej kulturze jest momentem odpoczynku.

Kościół Katolicki w katechizmie jasno mówi: „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani (…) powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Ustanowienie niedzieli przyczynia się do tego, aby wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu” (por. KKK 2193-2194). Jest to specjalny czas, by zadbać o więzi rodzinne, troszczyć się o dzieci, poświęcając im maksimum uwagi. Musimy zadbać, by pracownicy handlu mogli brać udział w ważnych wydarzeniach, mających wpływ na proces kształtowania postawy etyczno-moralnej młodego człowieka. Dziecko nie wystarczy urodzić, trzeba go jeszcze wychować, przygotować do życia w społeczeństwie.
Obecnej sytuacji winni są nie tylko właściciele sklepów. Robiąc zakupy w niedzielę musimy pamiętać, że naruszamy godność i wolność ludzi zmuszanych do pracy, a jednocześnie dajemy pretekst, by ten sklep otwierać, skoro taka jest potrzeba rynku. Tymczasem obsługują nas pracownicy niejednokrotnie do wykonywania swoich obowiązków przymuszani, a przy tym bardzo słabo wynagradzani. Niestety, realia polskiego rynku pracy sprawiają, że bardzo często ludzie ci nie mają innego wyjścia, by utrzymać swoje rodziny. Zwolennicy handlu w niedziele i święta, do których należą właściciele sklepów (głównie koncerny międzynarodowe – właściciele potężnych sieci handlowych), organizacje biznesowe i różnorakie organizacje handlowe, wskazują głównie na korzyści finansowe oraz względy praktyczne. Zasłaniają się także argumentem pozornej troski o klienta. Mówią, że konsumenci chcą kupować i naszym zadaniem jest stworzyć im taką możliwość.
Ponadto przekonują, ze decyzja  o zakazie handlu w niedzielę spowoduje lawinowy wzrost bezrobocia, a tymczasem w większości krajów Unii Europejskiej (z której pochodzą właściciele największych sieci handlowych w Polsce) sklepy w soboty są czynne do 14, a w niedziele są pozamykane.
NSZZ „Solidarność”, słuchając głosu pracowników handlu i ich rodzin, prowadzi kampanię społeczną dotyczącą zakazu handlu w niedzielę. Zbierane są podpisy pod projektem ustawy. Apeluję więc do Wszystkich Was, byście nie byli obojętni i podpisali się na listach poparcia.
Oddajmy wolną niedzielę pracownikom handlu!
Marian Król
Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

Lista_poparcia_Ustawy_o_ograniczeniu_handlu_w_niedziele

Zachęcamy do poparcia tej inicjatywy. Podpisy można przynosić do biura KM w pasażu przy bramie nr 1.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 13 =