WOJCIECH KOZAK KANYDATEM SOLIDARNOŚĆI NA CZŁONKA ZARZĄDU ZA PUŁAWY S.A

wrz 14, 2012 | Aktualnosci

WOJCIECH KOZAK KANYDATEM NA CZŁONKA ZARZĄDU!!!!!!

W ZWIĄZKU Z II TURĄ WYBORÓW NA CZŁONKA ZARZĄDU Z RAMIENIA PRACOWNIKÓW KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZDECYDOWAŁA SIĘ POPRZEĆ W II TURZE WYBORÓW PANA WOJCIECHA KOZAKA.!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 8 =