Wojciech Kozak kandydatem na członka Zarządu ZA Puławy

wrz 21, 2012 | Aktualnosci

Dziś zakończyły się wybory na Członka Zarządu z ramienia pracowników Zakładów Azotowych SA. W II turze startowali Witold Głos i Wojciech Kozak.

Według oficjalnych wyników wyborów ogłoszonych przez Główną Komisję Wyborczą w II turze zwyciężył Wojciech Kozak, który zgromadził 1269 głosów co stanowi 54,7 % głosów. Jego rywal zgromadził 1052 głosy co daje 45,3 %.

Frekwencja wyniosła 72,2 %.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 12 =