Woda do picia w pracy się należy. Inne napoje i posiłki – nie zawsze

kwi 2, 2013 | Aktualnosci

Firma może zapewnić pracownikom kawę czy herbatę. Ma jednak taki obowiązek tylko wtedy, gdy zapisane jest to w regulaminie wewnętrznym.

Emila Pankowska, zastępca okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy ds. prawno-organizacyjnych, wyjaśnia, że informacje o tym, jakie napoje i środki pracodawca powinien zapewnić pracownikowi, regulują ogólne przepisy bhp i rozporządzenia.

Mowa w nich między innymi o tym, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, liczba i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich jest ona wykonywana.

Napoje i posiłki w mrozy i upały

Ponadto pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Natomiast w warunkach szczególnie uciążliwych, czyli podczas mrozów i w upały, szef musi oprócz wody dostarczyć też inne napoje. Ich ilość, rodzaj i temperatura powinny być także dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Zobacz także:Upał w pracy: do czego pracownik ma prawo

Od 1 listopada do 31 marca, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 10 stopni Celsjusza, pracującym poza budynkami przysługują gorące napoje. Poza tym, jeśli wykonują oni pracę wymagającą dużego wysiłku, należy im się posiłek regeneracyjny.

Z kolei latem trzeba zapewnić pracującym na otwartej przestrzeni zimne napoje. Przepisy nie precyzują, czy ma to być woda mineralna, sok czy też cola. Muszą one być dostępne przez cały dzień. Oznacza to, że pracodawca nie może ich dostarczać ?wybiórczo”, przykładowo co 2 lub 3 godziny.

Pracodawca musi też dostarczyć pracownikom środki higieny osobistej. Ich ilość i rodzaje również powinny być dostosowane do typu wykonywanych prac.

Herbata i kawa w firmie nie jest obowiązkowa

Pracodawca może też, choć nie musi, zapewniać inne napoje – kawę, herbatę czy soki. Nie można tego jednak od szefa wymagać, o ile w regulaminie wewnętrznym nie ma odpowiednich zapisów.

– Jeśli firma obiecała w regulaminie, że bezpłatnie oferuje kawę czy herbatę, pracownik może na podstawie takich zapisów domagać się ich zapewnienia. Tak samo z innymi produktami – podsumowuje Emila Pankowska.

Coraz bardziej popularne jest też dofinansowywanie pracownikom posiłków. Część firm decyduje się na dopłaty do zakładowych stołówek czy barków kanapkowych. Jednak ciekawszą opcją jest sfinansowanie zatrudnionym kart lub kuponów żywnościowych. Z takiego kuponu skorzystać można w wielu restauracjach, pizzeriach czy barach. Do wyboru jest kilkadziesiąt tysięcy punktów w całej Polsce. Takie karty i kupony nie mogą być wymieniane na gotówkę.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 3 =