Włącz myślenie

paź 9, 2022 | Aktualnosci

Gdy połączymy kropki i odrzucimy cały (!)  bełkot (np. o ogniskach dewiacji itd. ) , wychodzi bardzo klarowny obraz pewnego „koncesjonowanego opozycjonisty” .

Nie podpisał 2500 dla każdego członka Załogi, czym zwiększył dywidendę dla Tarnowa – to dlatego mogą siebie z naszych pieniędzy wypłacać premie i bawić do białego rana.

Blokował rozpoczęcie rozmów o taryfikatorze – co wstrzymywało ruchy płacowe i awanse poziome – znów beneficjentem jest Zarząd i Tranów.

Rozbił Forum Dialogu Społecznego, które bez krzyku i obrażania innych dyskutowało o realnych problemach Załogi np. wdrożeniu stażowego – znów beneficjatem jest Zarząd i Tarnów.

Próbuje ZAMILCZEĆ temat, gdy jego podwładni z Rady Nadzorczej i Zarządu głosują za zrobieniem z nas pakowni i sprzedażą spółek córek – beneficjentem znowu jest Tarnów i Zarząd. 

Jeździ z Targowicą po jakiś posłach z formacji zamieszanej w okradanie niepełnosprawnych – kompromitując nas wszystkich w oczach ministerstwa  – beneficjatem jest Zarząd.

Przykładów można mnożyć, każdy  inteligentny człowiek, gdy spojrzy na fakty obiektywnie, to będzie musiał przyznać  że one nie kłamią. Gość  krzyczy, biega z taczką, robi teatr, a tak naprawdę działa na rzecz Tranowa, Zarządu i bardzo wąskiej grupy swoich przydupasów.

Jedno jest pewne, jak dwa razy dwa: gdyby nie NSZZ Solidarność w naszej firmie byłaby czterobrygadówka.

Czy czterobrygadówka, to cena jaką Załoga ma zapłacić za to że Wonga nie będzie oddawał kasy za lewych członków, sprawy sądowe będą wycofane,  a patenty pójdą w zapomnienie? – z ostrożności procesowej nie potwierdzamy.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 11 =