Wizyta w KOLTAR

sie 19, 2017 | Aktualnosci

17 sierpnia 2017 roku delegacja NSZZ uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez firmę KOLTAR. Firma ta ogłosiła w Puławach  nabór pracowników. Stronie związkowej przedstawiono  tło podjętych działań jak również ofertę, jaka została skierowana dla pracowników. Związkowcy wyartykułowali swoje obawy związane z bezpieczeństwem zatrudnienia pracowników. Podstawowym problemem było usystematyzowanie obowiązujących w poszczególnych zakładach układów zbiorowych pracy.

Przedstawiciel naszego związku zgłosił propozycję żeby przejmowani pracownicy do chwili uzgodnienia nowego układu zbiorowego „podlegali” temu obowiązującemu w swoim starym zakładzie lub jeśli uznają, że jest mniej korzystny, temu w KOLTARze.

W wyniku burzliwej, ale merytorycznej dyskusji uzgodniono termin następnego spotkania, na którym zostaną podjęte kolejne negocjacje dotyczące najpierw wykazania różnic w układach zbiorowych a później uzgodnienia wspólnych zapisów.

Do tego czasu strona związkowa ma w formie pisemnej przedstawić wszystkie zastrzeżenia dotyczące sposobu dotychczasowej współpracy.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 4 =