Wizyta duszpasterzy Solidarności na Zakładach

wrz 10, 2015 | Aktualnosci

W czwartek 3 września w naszych Zakładach gościliśmy grupę prawie 30 księży- kapelanów Solidarności. Wraz z nimi do naszych Zakładów przybył przewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność Marian Król, a honory gospodarzy domu pełnili wiceprezes naszej Spółki Wojciech Kozak, członek Rady Nadzorczej Jacek Wójtowicz a także przewodniczący naszej Komisji Andrzej Jacyna, Piotr Śliwa i Roman Góra.

Wszystkim którzy przyczynili sie do godnego przyjęcia naszych gości składamy serdeczne pdoziękowania.

Zdjęcia wykonał i udostępnił Sławomir Kłak.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 4 =