Wielu się chwali a prawda jest jedna

mar 26, 2020 | Aktualnosci

Wiele osób pragnie się przylepić do sukcesu, ale ci którzy znają kulisy wiedzą że podziękowania należą się TYLKO i WYŁĄCZNIE  Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej a kto twierdzi inaczej ten próbuje się stroić w szaty innych. Trochę to smutne. NSZZ  wie jak trzeba się zachować.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 11 =