Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Gagat poinformował o dwóch ważnych decyzjach Zarządu

maj 13, 2016 | Aktualnosci

Szanowni Państwo

W związku z ważnym dla nas wszystkich wydarzeniem, jakim jest Jubileusz 50-lecia Działalności Produkcyjnej naszej Spółki, podjęliśmy jako Zarząd decyzję o podwojeniu liczby Złotych i Srebrnych odznaczeń przyznawanych z okazji Dnia Chemika zasłużonym pracownikom naszej firmy – odznaczeń, które są wyrazem naszego podziękowania za Państwa ciężką pracę, trud i zaangażowanie społeczne.  Wczoraj zostały zaprezentowane wyniki kwartalne naszej Spółki. Przypomnę Państwu, że wypracowaliśmy w tym okresie ponad 161 mln zł zysku netto. Tym samym, zgodnie z obowiązującym w naszej Spółce regulaminem premiowania, fundusz premiowy za ten kwartał tworzony jest w wysokości 20% miesięcznego funduszu wynagrodzeń zasadniczych. Zarząd zadecydował o wypłacie tej premii wraz z wypłatą wynagrodzeń za maj, czyli do 10 czerwca.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 14 =