Ważny temat

kwi 11, 2022 | Aktualnosci

W dniu 8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji NSZZ Solidarność.  Głównym tematem była sprawa odpisu na KAPRO. Ze względu na wagę tematu zaproszeni byli członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pani Agnieszki Kowalik i Piotra Śliwy. Pani Agnieszka Kowalik gościła również jako kandydatka w trwających wyborach do Zarządu naszej Spółki (w wyborach po dwóch kadencjach sprawowania funkcji członka Zarządu przez Andrzeja Skwarka tj. po 6! latach).
Obawy naszego związku zawodowego budzi przyszłość pracowników tego wydziału. Według naszej oceny, po dokonaniu odpisu, zamknięcie nierentownej od 6 lat instalacji może odbyć się z dnia na dzień. Taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku w Tarnowie i dotyczyła nierentownej instalacji gdzie pracowało 120 osób.  Sytuacja jest bulwersująca bo przecież produkcja na naszym KAPRO idzie pełną parą a mino to przynosi straty.
Pytaliśmy o powody takiego stanu rzeczy. Czy taka sytuacja jak w Tarnowie grozi również nam?
Odpowiedzi podjęła się Pani Kowalik:
„Nie chcę i nie będę rozważała scenariuszy, które nie powinny i nie mogą się wydarzyć. Jako przedstawiciele pracowników w organach Spółki mamy szczególne zobowiązania dotyczące dbałości o ochronę miejsc pracy i o rozwój naszego zakładu. Rada Nadzorcza, ale również i wszyscy pracownicy, powinni oceniać jakość działań osób zarządzających poszczególnymi obszarami. Bo to Zarząd odpowiada za to co się dzieje w Spółce. Teraz potrzeba ludzi odpowiedzialnych, którzy naprawią obecną sytuację i nie są historycznie obciążeni. Jako przedstawiciel pracowników nie wyrażam zgody na marnotrawienie dorobku wielu pokoleń pracujących w naszym zakładzie. Wspólnie uzdrowimy funkcjonowanie KAPRO.”
Dalej członkowie Rady wskazali, że sytuacja nadzoru nad obszarem produkcji była, wielokrotnie na Radzie Nadzorczej, bardzo krytycznie omawiana. Jednakże to Zarząd bierze odpowiedzialności za podział pomiędzy swoich członków obszarów funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza jako organ może to ocenić, w przypadku KAPRO – była to ocena bardzo krytyczna i jak pokazują fakty słusznie.
Członkowie Komisji zadali pytania, czy takiej sytuacji na KAPRO można było uniknąć gdyby w odpowiednim czasie, czyli w ciągu ostatnich sześciu lat (od chwili uruchomienia fabryk kaprolaktamu w Chinach), podjąć właściwe działania naprawcze?
Pani Kowalik i kolega Śliwa stwierdzili, że gdyby na początku tego 6 letniego okresu zostały wdrożone odpowiednie działania zapobiegające, tak jak to miało miejsce w innych lokalizacjach dzisiaj nie rozmawialibyśmy o tym problemie. Przypomnieli też że oni w Radzie zasiadają ledwo ponad półtora roku.  
 Komisja NSZZ żąda od Rady Nadzorczej rozliczenia Zarządu, by ocenić czy taka sytuacja nie dotyczy też innych instalacji i żeby w przyszłości nie powielać nieprawidłowości, które skutkują realnym zagrożeniem likwidacji 400 miejsc pracy.  Komisja oczekuje że podział obszarów będzie odpowiadał realnym kompetencjom weryfikowanym w praktyce, a nie domniemaniu ich posiadania.
Zaproszeni goście jednomyślnie podkreślili, że zrobią wszystko co w ich mocy i kompetencji, aby naprawić nieprawidłowości.
Na koniec ustalono, że podobne spotkania w takim będą odbywały się za każdym razem jeśli tylko Komisja wyrazi taką chęć.
“Las codziennie się zmniejszał, ale drzewa z uporem głosowały na siekierę, bo miała uchwyt z drewna”

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 4 =