Ważne ogłoszenie

paź 4, 2017 | Aktualnosci

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Jest to emerytura gwarantowana w powszechnym wieku emerytalnym.

Region Środkowo-Wschodni NSZZ “Solidarność” wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych członków w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Lublin zaprasza do skorzystania z porad pracowników ZUS w dniu 9 października w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Regionu, Lublin ,ul. Królewska 3. Podczas dyżuru pracownicy ZUS będą:
* udzielać informacji na temat obniżonego wieku emerytalnego, zasad przechodzenia na emeryturę i wymaganych przez ZUS dokumentów,
* pomagać w wypełnianiu wniosków o emeryturę,
* przyjmować wypełnione wnioski.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z porad.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 1 =