WAŻNE OGŁOSZENIE DLA ZAPISANYCH NA WYJAZD DO MAGICZNYCH OGRODÓW

cze 2, 2015 | Aktualnosci

UWAGA UWAGA UWAGA!!!!!!
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH DZIECI I RODZICÓW, KTÓRZY SĄ ZAPISANI DO MAGICZNYCH OGRODÓW W TRZCINKACH. ZMIANIE ULEGŁA GODZINA WYJAZDU. ODBĘDZIE SIĘ ON W NIEDZIELĘ 7 Czerwca o  9:20. A NIE JAK PIERWOTNIE PLANOWALIŚMY O 8:20. ZA ZMIANĘ PRZEPRASZAMY!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 12 =