Ważne ogłoszenie

lut 21, 2022 | Aktualnosci

Poniżej publikujemy kryteria jakie powinna (nie koniecznie wszystkie na raz 😉  ) spełniać osoba ubiegająca się o poparcie NSZZ Solidarność w wyborach na Członka Zarządu GA ZAP S.A.

  1. Pracownik ZAP staż minimum 3 lata

  2. Wykształcenie – wyższe konieczne, MBA – mile widziane

  3. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym (sukcesy) – mile widziane

  4. Przedstawienia programu, celów i sposobów ich osiągnięcia

  5. Doświadczenie w działalności społecznej (charytatywnej etc.)

  6. Przynależność do NSZZ Solidarność lub związkowa – mile widziana, ale nie obligatoryjna

  7. Przedstawienia listy poparcia minimum 10 pracowników ZAP

Osoby widzące się w powyższej roli – uprasza się o kontakt z Panem Przewodniczącym Piotrem Śliwą lub z Biurem NSZZ w terminie do 28 lutego 2022 roku.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 4 =