WAŻNE OGŁOSZENIE!!!

lip 13, 2018 | Aktualnosci

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  pracowników ogłaszamy, że głosy w referendum można będzie oddać od poniedziałku do piątku w siedzibach NSZZ I ZZPRC w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 13.00 do 15.00. W miłej i przyjaznej atmosferze odpowiemy na wszystkie pytania, wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odkłamiemy pojawiające się fałszywe informacje.

Oczywiście w godzinach od 9.30 do 13.00 będziemy prowadzić normalną akcję głosowania chodząc z urną po wydziałach.

Jednocześnie, jednoznacznie i stanowczo dementujemy pojawiające się w tubie propagandowej zarządu dawniej nazywanej radiowęzłem zakładowym informacje o tym, że referendum jest nieważne lub niepotrzebne. Zarząd brzydko się chwyta.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 10 =