WAŻNE OGŁOSZENIE DLA ZAPISANYCH NA WYJAZD DO GDAŃSKA

cze 25, 2015 | Aktualnosci


W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM WYJAZDEM DO GDAŃSKA PROSIMY WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ NA WYJAZD NA 35-LECIE POWSTANIA ZWIĄZKU DO DOKONANIA WPŁATY CAŁOŚCI KWOTY DO 15 LIPCA br. W WYPADKU NIE DOKONANIA WPŁATY DO TEGO TERMINU, OSOBA ZOSTANIE SKREŚLONA Z LISTY WYJAZDOWEJ I ZASTĄPIONA OSOBĄ Z LISTY REZERWOWEJ. PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE NASZEJ PROŚBY. !!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 13 =