Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność

cze 28, 2023 | Aktualnosci

Zakończyło się WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność.
Nie udało się wygrać wyborów na przewodniczącego regionu, mało brakowało, ale co się odwlecze to nie uciecze 🙂
Dwóch naszych przedstawicieli jest w Zarządzie Regionu, jeden w Komisji Rewizyjnej i jeden jest delegatem na Zjazd Krajowy – jest to znaczące zwiększenie dobrostanu 🙂
Dzięki inicjatywie naszych delegatów udało się podjąć następujące stanowisko w sprawie konsolidacji i kleszczy:
Stanowisko nr 4 Walnego Zebrania  Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność popiera działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Grupy Azoty Puławy ukierunkowane na wyłączenie z struktur Grupy Azoty “Tarnów”, Grupy Azoty  “Puławy”.
Z zaniepokojeniem i przykrością obserwuje działania podejmowane przez Komisję Przedsiębiorstwa NSZZ Solidarność w Grupie Azoty S.A. “Tarnów”, które nie mają nic wspólnego z sztandarowymi hasłami naszego związku, a jedynie z realizacją swoich partykularnych interesów.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 9 =