Walne Zakładów Azotowych Puławy S.A. 19 maja

kwi 21, 2015 | Aktualnosci

Na 19 maja wyznaczono Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Obrady rozpoczną się w siedzibie Spółki o 11:00.

W rozwinięciu propozycje uchwał na Walne

http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20150421/133214/uchwaly_zwz_19_maja_2015.pdf

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 2 =