Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów

cze 1, 2015 | Aktualnosci

Walne Zebranie Delegatów 29.05.2015_36W piątek 29 maja, w Puławskim Parku Nauko- Technologicznym obyła się sesja sprawozdawcza Walnego Zebrania Delegatów Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, Zakładów Azotowych,, Puławy? S.A. Gościem honorowym był przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda i warto i należy podkreślić, że była to pierwsza wizyta od powstania naszego związku przewodniczącego Komisji Krajowej w naszych Zakładach jak i na ziemi puławskiej. Oprócz kolegi Piotra Dudy gościem naszym był Senator RP Stanisław Gogacz, przew. Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Mirosław Miara , przewodniczący Regionu-Środkowowschodniego NSZZ Solidarność Marian Król wraz czł. Zarządu Markiem Chmielewskim. Uczestniczył także nasz bliski kolega Andrzej Kuchta przewodniczący Komisji Międzyzakładowej WSK PZL Świdnik.  Oczywiście nie zabrakło także wiceprezesa naszych Zakładów Wojciecha Kozaka, który przedstawił sytuację w jakiej znajduje się nasza firma, a także przedstawił plany inwestycyjne na kolejne lata. Sympatycznymi gośćmi byli koledzy z Tarnowa z przewodniczącym Tadeuszem Szumlańskim i jego zastępcą Józefem Ogorzelcem. Oprócz wystąpienia Piotra Dudy, w którym kładł który szczególny akcent na sprawy związkowe, Układ Zbiorowy Pracy, Kodeks Pracy, sytuację w związku jak i sytuacje polityczną w kraju w przełożeniu na współpracę ze związkami zawodowymi. Jeśli chodzi o kolegów z Tarnowa byli zaskoczeni, że w czasie zwiedzania firmy jesteśmy tak nowoczesnym kombinatem, że my jesteśmy naprawdę w XXI, wieku, miło było to usłyszeć i zarazem westchnienia kolegów , że nam jeszcze daleko do tego co już uzyskaliście. Wszystkim zresztą bardzo podobała się nasza firma gdzie wszystkie procesy są zautomatyzowane. Byliśmy także na wieży gdzie wszyscy mieli lęk w oczach, ale widok, który mieli okazję oglądać budził olbrzymi podziw. Szkoda, że mogliśmy tak mało pokazać a mamy się czym pochwalić, ale dlaczego to już inna bajka?..

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 15 =