Walne Regionu Środkowoschodniego NSZZ Solidarność

cze 27, 2014 | Aktualnosci

W dniach 25-16.06.2014 w Świdniku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność. Podczas dwudniowych obrad wybrano przewodniczącego, Zarząd Regionu a także delegatów na zjazd krajowy.

W wyniku obrad nowym przewodniczącym został Marian Król, który  nie miał żadnego kontrkandydata. Przewodniczący Król na 158 delegatów zdobył 120 głosów. Co miłe do Zarządu Regionu dostał się kol. Piotr Śliwa a jako jedyny z Oddziału Ziemi Puławskiej na zjazd krajowy pojedzenie kol. Andrzej Jacyna.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 14 =