Walne Puław 29 listopada

lis 5, 2013 | Aktualnosci

Na 29 listopada zaplanowano walne zgromadzenie akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy. Wśród projektowanych uchwał znalazły się te, mówiące o podziale zysków firmy i powołaniu nowych członków rady nadzorczej spółki.

Kwestia dywidendy wydaje się być przesądzona. Wniosek zarządu spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowała już rada nadzorcza firmy. Rekomendacja przewiduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2012/2013. Na jedną akcję ma przypadać dywidenda w wysokości 8,55 zł.

W sumie na dywidendę za rok obrotowy 2012/2013 (zaczyna się pierwszego lipca, a kończy 30 czerwca) spółka chce przeznaczyć ponad 163,43 mln złotych.

W praktyce i tak ogromna większość pieniędzy pozostanie w Grupie Azoty. Ta ostatnia jest bowiem właścicielem ponad 95 proc. akcji Puław. Oznacza to, że spółka otrzyma ponad 155 mln zł. I właśnie taki, a nie inny układ akcjonariatu spółki wskazuje, że dywidenda w proponowanej wysokości zostanie raczej przegłosowana.

Walne zajmie się także kwestiami personalnymi. Ciekawe są punkty porządku obrad mówiące o zmianach w radzie nadzorczej. Na razie kandydatami wydają się osoby obecnie piastujące stanowiska w radzie.

Bez sensacji obejdzie się także najpewniej przy okazji udzielania absolutorium kierownictwu spółki. W firmie nie działo się bowiem nic, co mogłoby sugerować, że któraś z osób nie otrzyma pozytywnej oceny.

Źródło.wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 1 =