W Tarnowie i Puławach szukają oszczędności

lut 5, 2013 | Aktualnosci

Połączenie ZA Tarnów i ZA Puławy oznacza powstanie liczącego się w Europie koncernu chemicznego. Jednak aby było skuteczne musi przynieść także oszczędności. Minimalne w skali roku szacowane są przez specjalistów na 100 mln zł. Prezes Tarnowa Jerzy Marciniak uważa, że możliwe oszczędności będą jeszcze większe. Gdzie spółki zamierzają ich szukać?

Zarządy obu firm wyodrębniły już potencjalne miejsca synergii. I tak w zakresie sprzedaży oczekiwana jest integracja sieci sprzedaży, wspólny system wyceny i zwiększenie oferty produktowej.

Prezes Grupy Azoty Jerzy Marciniak wielokrotnie powtarzał, że konieczne jest także wykorzystanie efektu skali. Firmy będą chciały razem dokonywać zakupu energii elektrycznej i węgla.

Jednak największym wyzwaniem będzie wspólna polityka gazowa Grupy. Razem cztery główne jej zakłady zużywają rocznie około 2,5 mld m3 surowca. To na tyle duża ilość, że warto zastanowić się dokładnie nad tą kwestią. Być może konieczne będzie nawet powstanie wspólnego dla wszystkich zakładów działu zajmującego się kupnem ?błękitnego? paliwa? Jedno jest pewne, dobrze realizowana wspólna polityka gazowa pozwoli zaoszczędzić Grupie Azoty miliony.

Wiele możliwych oszczędności jest także w logistyce. Także i tu lepiej niż dotychczas będzie można wykorzystywać transport kolejowy, czy samochodowy. Warto pamiętać, że ze względu na dostęp do portów Grupa Azoty i ZAP stały się ważne także w kwestii gospodarki morskiej.

Nowy sposób myślenia w firmach konieczny jest w zakresie inwestycji. Jeszcze niedawno każda z nich samodzielnie planowała budowę potrzebnych instalacji. Teraz być może trzeba będzie zarzucić niektóre plany. Po co bowiem budować instalacje, jeśli nie w pełni posiadane zdolności wykorzystuje inny zakład z Grupy?

Tak daleko idące zmiany w zarządzaniu potentatem oznaczać mogą liczne zmiany dla załóg firm. Największe obawy związane są z tym, czy dublowanie się stanowisk nie spowoduje zwolnień. Dotychczasowa praktyka (Tarnów wcześniej przejął Kędzierzyn i Police) pokazywała, że może obyć się bez zwolnień. Czy tak będzie i tym razem. Wydaje się, że firma ma tak duży potencjał wzrostu, że do zwolnień raczej nie dojdzie.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 3 =