W środę kluczowa decyzja dla ZA Tarnów i ZA Puławy?

lis 14, 2012 | Z zakładu

W środę upływa termin zawarcia pierwszej części umowy konsolidacyjnej pomiędzy obiema spółkami chemicznymi. Czy dokument zostanie podpisany?

Pierwotnie umowa pomiędzy Azotami Tarnów i ZA Puławy miała zostać podpisana do 30 października. Jak informowały spółki tzw. Komitet Sterujący wypracował już większość zapisów. Jednak ostatecznie porozumienia nie parafowano. – Potrzebujemy jeszcze kilkunastu dni, by dopracować wszystko w szczegółach – mówił wówczas Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.

A umowa o konsolidacji jest kluczowa, bowiem to na podstawie tego dokumentu Zakłady Azotowe Puławy staną się członkiem Grupy Azoty (w jej skład wchodzą także Zakłady Chemiczne Police oraz kędzierzyński ZAK).

Czy teraz zostanie podpisana? ? Rozmowy w sprawie umowy trwają ? usłyszeliśmy w spółce.

Przypomnijmy, że obecnie obie spółki współpracują na podstawie porozumienia z 20 września 2012 r. Porozumienie przewiduje, że Umowa o konsolidacji zostanie zawarta w dwóch etapach:
– pierwszym do 14 listopada przed podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, w zakresie dotyczącym głównie organizacji przyszłej grupy kapitałowej, zasad ładu korporacyjnego oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych
– drugim etapie w 30 dni po podwyższeniu kapitału zakładowego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A, głównie w zakresie strategii integracji i rozwoju przyszłej grupy kapitałowej

Podział na etapy zawarcia Umowy o konsolidacji jest wynikiem ograniczeń możliwości wymiany informacji pomiędzy Azotami Tarnów a ZA Puławy, wynikających z przepisów o ochronie konkurencji (obie spółki działają na tym samym rynku, dodatkowo są spółkami giełdowymi).

W świetle tych przepisów wymiana szeregu informacji będzie możliwa po uzyskaniu zgody właściwego organu antymonopolowego na przeprowadzenie transakcji i po jej zamknięciu. Umowa o konsolidacji stanie się skuteczna i będzie wykonywana pod warunkiem przeprowadzenia oferty nowych akcji Azotów Tarnów, o ile w wyniku tej oferty Azoty Tarnów stworzą z ZA Puławy grupę kapitałową.

 

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 15 =