W poniedziałek spotkanie z Zarządem naszej Spółki

maj 9, 2014 | Aktualnosci

Informujemy, że w poniedziałek 12 maja o 13:00 odbędzie się comiesięczne spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem naszej Spółki. Poruszane będą informacje zawarte w agendzie wysłanej 5 maja.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 14 =