UWAGA ZMIANA KWOTY ODPŁATNOŚCI ZA GDAŃSK

lip 1, 2015 | Aktualnosci

INFORMUJEMY, ŻE ZMIENIŁA SIĘ KWOTA ODPŁATNOŚCI ZA WYJAZD NA ROCZNICĘ 35- LECIA POWSTANIA ZWIĄZKU DO GDAŃSKA. OSTATECZNIE CZŁONEK ZWIĄZKU ZA WYJAZD ZAPŁACI 100 ZŁOTYCH, OSOBA SPOZA ZWIĄZKU 200 ZŁOTYCH.

ZA ZMIANĘ CENY PRZEPRASZAMY.

PROSIMY O SZYBKIE WPŁATY

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 3 =