UWAGA UWAGA UWAGA

wrz 19, 2013 | Aktualnosci

317_znak_uwaga

W ZWIĄZKU Z POGODĄ I NIKŁYM ZAINTERESOWANIEM ZMUSZENI JESTEŚMY ODWOŁAĆ ZAPLANOWANE NA PIĄTEK OGNISKO NA WÓLCE PROFECKIEJ. ZAPISANI NA LIŚCIE, KTÓRZY DOKONALI WPŁAT SWOJE PIENIĄDZE ODBIERAĆ MOGĄ W SIEDZIBIE KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZAP.
PRZEPRASZAMY

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 14 =