UWAGA STRAJK!!!!!!!!!!!!!

mar 18, 2013 | Aktualnosci

 

Szanowni Państwo, Drodzy Związkowcy!

Po fiasku dzisiejszych rozmów z delegacją rządową Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy proklamował akcję strajkową w regionie Śląsko-Dąbrowskim. Strajk generalny odbędzie się 26 marca w godzinach od 6.00 do 10.00.

Jednocześnie MKPS zapowiedział, że jeżeli rząd wycofa się ze zmian w Kodeksie pracy akcja strajkowa zostanie zawieszona.

W pełni popieramy akcję protestacyjną na Śląsku. W związku z tym, w imieniu przewodniczącego ZR, Mariana Króla, prosimy o oflagowanie Waszych zakładów pracy w dniu 26 marca br. na znak poparcia i solidarności z protestującymi Kolegami na Śląsku. Wszystkich, którzy nie mają własnych flag z logo ?Solidarności? zapraszamy na ul. Królewską 3 w Lublinie, do siedziby ZR.

Ponadto informujemy, że Region Środkowowschodni NSZZ ?Solidarność? organizuje pikietę poparcia dla strajku generalnego na Śląsku.

26 marca br.

zbiórka godz. 15:45 przed siedzibą Zarządu Regionu w Lublinie,

godz. 16:00 wymarsz na Plac Litewski

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 7 =